logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ 9611 พีเรียดจาก จาก 1217 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST191805

BT-JT01 มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 25 มิ.ย. 63 (17 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
12 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
2 เม.ย. 63 - 2 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
ทัวร์โค๊ด GUST194787

พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน BY (DD)

 • ไฮไลท์ เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | เจดีย์ไจ๊กะส่าน
เดินทางช่วง
25 ก.พ. - 26 มี.ค. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
5 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
10 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST194630

PMM03C-DD PROMYANMAR ไหว้พระ 5วัด ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง

เดินทางช่วง
21 ก.พ. - 28 มี.ค. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
23 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
6 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST200360

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 30 มิ.ย. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
1 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
1 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
ทัวร์โค๊ด GUST193469

สังขละบุรีเมืองสวรรค์ตะวันตก สังขละบุรี 2 วัน 1 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
เดินทางช่วง
22 ก.พ. - 31 พ.ค. 63 (19 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
29 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
7 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST200009

พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป) โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

 • ไฮไลท์ เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดไจ๊กะส่าน | ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
เดินทางช่วง
29 ก.พ. - 28 มิ.ย. 63 (37 ช่วงวันเดินทาง)
29 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
1 มี.ค. 63 - 1 มี.ค. 63
7 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST200097

พม่า มงคลทั้ง 9 ไห้วพระ 1 วัน เน้นชเวดากอง (รวมทิป)

 • ไฮไลท์ เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | ตลาดสก๊อต | เน้นไหว้พระ ขอพร 9 จุดมงคล ณ เจดีย์ชเวดากอง | ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์
เดินทางช่วง
17 มี.ค. - 17 มี.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
17 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
ทัวร์โค๊ด GUST193801

ทัวร์ไหว้พระ ทัวร์วันเดียว จ่ายเงินครั้งเดียว BY DD

เดินทางช่วง
22 ก.พ. - 29 ก.พ. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
29 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
ทัวร์โค๊ด GUST192929

(RGN-PV01-SL) ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (SL)

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
31 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
ทัวร์โค๊ด GUST193447

พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน BY (DD)

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
เดินทางช่วง
22 ก.พ. - 28 มิ.ย. 63 (22 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
5 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
7 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 1217 โปรแกรม